ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรกิจโกศล วัดป่านาบุญ จังหวัดเชียงใหม่

ที่วัดป่านาบุญ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรกิจโกศล ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระอธิการเกรียงไกร โกสโล เป็น พระราชวชิรกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาบุญ จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

พระราชวชิรกิจโกศล เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2480 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของนายซงจั๊ว แซ่จิว และนางเซียมฝุน แซ่อึ้ง อุปสมบทเมื่อปี 2508 ณ อุโบสถวัดป่าสำราญนิวาส อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และไปจำพรรษาที่วัดเวียงสวรรค์ โดยได้ศึกษาพระธรรมวินัยข้อวัตรปฏิบัติกับ พระอาจารย์สม โกกนุทโท ก่อนออกธุดงค์ร่วมกับ หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร และเคยธุดงค์ร่วมกับหลวงปู่เสถียร คุณวโร พระอาจารย์ปิ่น ปิยธัมโม ทั้งยังเป็นศิษย์อุปัฏฐากรับใช้พระเถระสายพระกรรมฐานที่สำคัญ อาทิ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม หลังจากหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร สร้างวัดป่านาบุญขึ้น ได้นิมนต์พระราชวชิรกิจโกศล มาจำพรรษา พร้อมมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี 2551 และด้วยเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รักษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด จึงเป็นที่เคารพนับถือและเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ข่าวอื่นในหมวด