เช้าข่าว 7 สี

เตือนยกของหนีน้ำ บ้านริมคลองแสนแสบ คลองลาดกระบัง

เช้าข่าว 7 สี - น้ำเหนือประชิดฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกาศเตือนชุมชนริมคลองแสนแสบ ช่วงหนองจอก และคลองลาดกระบัง เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง และให้ยกข้าวของขึ้นที่สูงได้แล้ว

เตือนยกของหนีน้ำ บ้านริมคลองแสนแสบ คลองลาดกระบัง
การระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีผลกระทบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร น้ำจะไหลลงมาสู่คลองระพีพัฒน์ ด้านใต้ และกระทบกับคลองแสนแสบช่วงมีนบุรี หนองจอก ที่จะมีระดับน้ำสูงขึ้น และอาจจะล้นตลิ่งได้ในบางช่วง 

ซึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ประสานงานกับกรมชลประทาน เปิดเดินเครื่องสูบน้ำ ทั้ง 2 สถานี ได้แก่ คลองหกวาสายล่าง และสถานีสูบน้ำหนองจอก เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ผันน้ำออกไป แต่ก็จะมีน้ำด้านตะวันออก ที่จะเข้ามาเติมในคลองแสนแสบ ทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบนอกประตูระบายน้ำมีนบุรีมีระดับที่สูงขึ้น ล่าสุด กรุงเทพมหานคร ประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองแสนแสบ เขตหนองจอก และคลองลาดกระบัง ยกข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง เพราะอาจมีน้ำล้นตลิ่งได้

กรมชลประทาน สั่งเฝ้าระวังปริมาณน้ำในแม่น้ำโขง
ด้าน อธิบดีกรมชลประทาน สั่งเฝ้าระวังผลกระทบ จากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง บริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี เพิ่มมากขึ้น ต้องเพิ่มความระมัดระวังระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันประมาณ 1-2 เมตร ช่วงตั้งแต่วันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง รวมทั้งปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์