7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : รู้จัก ผึ้งชันโรง ผึ้งไม่มีเหล็กใน

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ไปดูการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ รู้คุณค่าของแมลง ผสมผสานการทำเกษตรอินทรีย์ ลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านคลองต่อ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาศึกษา การเลี้ยงผึ้งชันโรง หรือที่คนใต้เรียกว่า "อุง" เชื่อมโยงการทำเกษตรอินทรีย์

ชันโรง หรือผึ้งจิ๋ว เป็นแมลงผสมเกสรตัวเล็ก ๆ จัดอยู่ในจำพวกผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้ง ปัจจุบันทางกลุ่มเลี้ยงอยู่หลายพันรัง มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ขนเงิน ทูราซิก้า และอีตาม่า โดยมีความพิเศษกว่าผึ้งชนิดอื่นที่นำยางจากต้นไม้ชนิดต่าง ๆ มาสร้างรัง

ส่วนน้ำผึ้ง และเกสร จะแพงกว่าน้ำผึ้งทั่วไป เพราะสรรพคุณที่โดดเด่น มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่อมต่าง ๆ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบตามธรรมชาติ ช่วยสมานแผล ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยารักษาโรค

ขณะนี้ได้ปลูกฝังให้เด็ก ๆ ในชุมชน รู้คุณค่าของแมลง แทนที่จะหาทางกำจัด หรือทำลาย เพื่ออนุรักษ์คุณค่าของพื้นที่เอาไว้ และปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้รับงบวิจัยจาก ววน. และ  บพท. ที่มาช่วยพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง สู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา

ล่าสุด สามารถรวมกลุ่มกันได้มากกว่า 500 คน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

น้ำผึ้งชันโรงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ราคาซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ 2 บาทต่อ 1 มิลลิลิตร ผึ้ง 2-3 รัง ให้ผลผลิตน้ำผึ้งประมาณ 1 กิโลกรัม สร้างรายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นได้อีก