7 สีช่วยชาวบ้าน

ติดดาวความดี : มอบเครื่องกระตุกหัวใจให้โรงพยาบาล

7 สีช่วยชาวบ้าน - สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจกับทางโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา กว่า 3 ล้านบาท ติดตามในติดดาวความดี

สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจกับทางโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา มูลค่า 3,060,000 บาท ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสงขลา เพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ถูกส่งมอบแก่โรงพยาบาลสงขลา, โรงพยาบาลหาดใหญ่, โรงพยาบาลจะนะ, โรงพยาบาลบางกล่ำ และโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง โดยมีตัวแทนของแต่ละโรงพยาบาลมารับมอบ

เพราะเครื่องกระตุกหัวใจนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ เมื่อผู้ป่วยประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งหมายถึงความแตกต่างระหว่างการรอดชีวิตหรือการสูญเสียชีวิต โดยสโมสรโรตารี จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูลทำการสำรวจความต้องการ พบว่าจำนวนเครื่องกระตุกหัวใจไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับบริการ และมีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจส่วนใหญ่ถูกใช้งานที่หอผู้ป่วยและแผนกฉุกเฉิน ในกรณีที่วอร์ดอื่นต้องการใช้งานจะต้องใช้วิธีให้ยืมใช้ ทำให้ไม่ทันต่อการช่วยชีวิต การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะช่วยต่อลมหายใจให้คนได้อีกมากมายหลายชีวิต

จึงขอขอบคุณสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูล ขอติดดาวความดีให้เลย เพราะถือว่านี่เป็นการช่วยเหลือคนไทยให้เข้าถึงและช่วยชีวิตคนได้เร็วขึ้นด้วย