ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตรียมประกาศช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กระทรวงสาธารณสุข กำลังประชุมพิจารณา เตรียมออกประกาศ ควบคุมการซื้อขายช่อดอกกัญชา ป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กำลังประชุมพิจารณา ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม หลังปลดล็อกกัญชาไปแล้วทุกส่วน ที่ผ่านมามีปัญหาข้อร้องเรียนการนำช่อดอกกัญชา ไปใช้เพื่อนันทนาการ สร้างความเดือดร้อนรำคาญ จากกลิ่นควันกัญชา 

ถ้าช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม จะแก้ปัญหาการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด ต่อไปก็จะให้อำนาจเจ้าพนักงาน เอาผิดการขายช่อดอกกัญชา โดยไม่ได้รับอนุญาต ก็คือจะควบคุมให้ใช้ช่อดอกได้ เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น