ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวบิดเบือน ใช้นิ้วมือกดขา เช็กอาการเริ่มเป็นโรคไต

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ใช้นิ้วมือกดบริเวณขาเช็กอาการเริ่มเป็นโรคไต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

มีการแชร์วิดีโอ ระบุว่าใช้นิ้วมือกดบริเวณขาเช็กอาการเริ่มเป็นโรคไต ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเช็กอาการบริเวณขาและใช้หัวข้อว่าเริ่มเป็นโรคไตไม่ถูกต้อง เนื่องจากอาการบวมกดบุ๋มจะเป็นอาการแสดงของโรคอื่นได้ด้วย เช่น โรคหัวใจ หรือ ตับ นอกจากการเป็นโรคไตก็ได้ และหากมีอาการบวมกดบุ๋มที่ขาในผู้ป่วยโรคไตมักไม่ใช่อาการระยะเริ่มต้นของโรคเช่นกัน เนื่องจากหากมีอาการบวมกดบุ๋มมักมีอาการของโรคมาระยะหนึ่งแล้ว อาการบวมกดบุ๋มบางครั้งพบได้ในภาวะอื่นเช่นภาวะพร่องอัลบูมินได้ด้วย ดังนั้นหากมีอาการบวมกดบุ๋มควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป

ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือ โทร 02 206 2900