ข่าวเด็ด 7 สี

จำกัดจำนวนการครอบครองช่อดอกกัญชา

ข่าวเด็ด 7 สี - นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข "ให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม" จะมีการจำกัดจำนวนการครอบครอง ช่อดอกกัญชา ช่อดอกอบแห้ง ของบุคคลทั่วไป เภสัชกร แพทย์พื้นบ้าน และสถาบันวิจัย แต่จะไม่ให้กระทบถึงชาวบ้านและครัวเรือนทั่วไป ที่ปลูกบ้านละ 5-20 ต้น ไม่ต้องแจ้งจำนวนการครอบครองแต่อย่างใด 

ย้ำว่า ประกาศจะควบคุมเฉพาะช่อดอกกัญชาเท่านั้น เพราะมีปริมาณ THC สูง ตลอดจนห้ามนำช่อดอกไปจำหน่ายเพื่อกิจกรรมนันทนาการ และห้ามจำหน่ายผ่านตู้อัตโนมัติด้วย