ข่าวภาคค่ำ

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจ ก.คลัง ค้ำประกันกองทุนน้ำมันฯ

ข่าวภาคค่ำ - ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึง ลดภาษีรถรับจ้างสาธารณะ ร้อยละ 90 ลดผลกระทบจากการเผชิญวิกฤตน้ำมันแพง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่กระทรวงพลังงาน เสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระลับ เพื่อแก้ปัญหากองทุนน้ำมันติดลบ 117,000 ล้าน หลังตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท โดยมีสาระสำคัญ กำหนดกรอบการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้ และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งขั้นตอนหลัง ครม.ให้ความเห็นชอบแล้ว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะส่งต่อร่างดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ตามลำดับขั้นตอน จึงสามารถทำการกู้ยืมได้

ลดภาษีประจำปี รถรับจ้างสาธารณะ ร้อยละ 90
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบ ลดอัตราภาษีรถประจำปี สำหรับรถยนต์รับจ้าง รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ครบกำหนดเสียภาษีรถประจำปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยลดลงร้อยละ 90 เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

หวั่นขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 บาท กระทบผู้มีรายได้น้อย
ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 5 ยี่ห้อ เดินทางเข้าพบ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัดขอให้ปรับขึ้นราคาอีกซองละ 2 บาท โดยขอให้พิจารณาโดยเร็วเนื่องจากที่ผ่านมาต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงกว่า ซองละ 1 บาท มาเป็นเวลานาน ด้านอธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยัน คงไม่สามารถให้ขยับขึ้นราคาได้ตามคำขอ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งต้องพิจารณาต้นทุนอย่างละเอียด โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น

พรุ่งนี้ไข่ไก่ขึ้นราคาฟองละ 10 สตางค์
ขณะที่ เครือข่ายสหกรณ์ ประกาศขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ 10 สตางค์ ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละราคาไปอยู่ที่ฟองละ 3 บาท 60 สตางค์ ซึ่ง นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนยัน ระดับราคาดังกล่าว ยังไม่ทุบสถิติสูงสุด ซึ่งเมื่อปี 2554 ราคาไข่ไก่ เคยขายที่ฟองละ 4 บาทมาแล้ว