ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : กังขา นายก อบต.บางปลา นำของหลวงไปใช้ส่วนตัว

ข่าวภาคค่ำ - กรณีเจ้าหน้าที่ อบต.บางปลา ออกมาแฉพฤติกรรมผู้บริหาร สั่งให้พนักงานและเจ้าหน้าที่นำของหลวงไปใช้ในงานส่วนตัว ซึ่งต่อมามีการชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด ท่ามกลางข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรกันแน่ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ตรวจสอบเรื่องนี้ มีข้อมูลที่น่าสนใจ ติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7

ภาพคลิปวิดีโอรถสีเขียว ติดสติ๊กเกอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา บรรทุกเก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เคลื่อนย้ายออกจากวัด และภาพของกลุ่มคนช่วยกันขนถ่าย ราวกับว่า กำลังจัดเตรียมงาน คือหลักฐานที่มีผู้นำมาเปิดเผย พร้อมกับเรียกร้องขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริหาร กรณีมีคำสั่งให้นำรถราชการไปขนของงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในเวลาราชการ และเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้เขาไม่สบายใจและกังวลว่า นี่อาจเป็นเหตุทำให้เขาต้องถูกลงโทษดำเนินคดี เพราะเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบราชการ แต่หากจะให้เขาปฏิเสธไม่ทำตาม ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ประเด็นนี้ ถูกชี้แจงผ่านปลัด อบต.บางปลา ในเวลาต่อมาว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพียงการให้บริการความช่วยเหลือตามปกติของคนในพื้นที่เท่านั้น

ท่ามกลางการชี้แจง และการเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง คอลัมน์หมายเลข 7 สอบถามไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ทราบว่าขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ที่น่าสนใจคือ เมื่อพิจารณาระเบียบกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2560 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562 เรื่อยมา ได้นิยามความหมายของการช่วยเหลือประชาชน ไว้ในกรณีได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกรณีการช่วยเหลือนี้ จึงอาจขัดต่อข้อระเบียบหลักการ และส่อไปในทางทุจริตหรือไม่

แม้เหตุผลของหน่วยงานราชการจะยืนยันว่าเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ แต่สิ่งที่จะตัดสินคือ การย้อนกลับไปดูเจตนารมย์ของกฎหมาย รวมถึงคำตัดสินของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายว่าเข้มงวดพิจารณาตามเจตนารมย์ หรือปล่อยปละละเลยหรือไม่ ซึ่งนี่ถือเป็นบทพิสูจน์ของ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรตรวจสอบ ว่าจะพิจารณาไต่สวนออกมาในรูปแบบใด และสถานะของผู้ถูกกล่าวหา จะถูกตัดสินชึ้ขาดว่ามีความผิดจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำพิพากษาของศาล