ข่าวออนไลน์7HD

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาด ครม.สัปดาห์หน้าเคาะปรับราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาด ครม.สัปดาห์หน้าเคาะปรับราคาน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
วันนี้ (16 ส.ค. 65) นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จากทุกภาคของประเทศไทยเข้าพบ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม (ขอปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 2.25 บาท)

โดยจะขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในปี 65 จากกิโลกรัมละ 17.50 บาทเป็น 19.75 บาท และขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในปี 65 จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.25 บาท
         
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท โดยคาดว่าจะสามารถเข้า ครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้าในวันที่ 23 ส.ค. 65 ในส่วนของกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร 0.75 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป