ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เจนเซน

เวลา 10.06 น. วันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่ม เจนเซน โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย

ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน และทรงประเคนภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ 10 รูป

คุณพุ่ม เจนเซน เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ที่สหรัฐอเมริกา หลังจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้กลับมาศึกษาต่อที่ประเทศไทย ในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสามารถพิเศษในการคำนวณปฏิทินตัวเลขได้แม่นยำ และมีความสนใจด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ และเจ็ทสกี นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรี กองอาสารักษาดินแดน และเป็นตำรวจม้า สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

จากนั้น เสด็จไปยังอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วม ภายในสุสานหลวง ทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มฯ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ สิริอายุ 21 ปี หลังจากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม และดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ข่าวอื่นในหมวด