ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ พันตำรวจโท สถาบัน สุวรรณการณ์, พันตำรวจโท วสันต์ พันธ์โภชน์, ร้อยตำรวจโท ทัศนัย ตรุระจิตต์, สิบตำรวจเอก ตายูคิน เบ็ญโซะมา, สิบตำรวจเอก อาณัติ เชียงตุง, สิบตำรวจโท ภานุวัฒน์ ชมภูนุช, สิบตำรวจตรี ธนพล ชูชื่น, สิบตำรวจตรี อนิรุธ เจ๊ะดอเสาะ, สิบตำรวจตรี ศุภชัย ตันติพนาทิพย์, ดาบตำรวจตรี ยุทธภูมิ สมานวงค์, นางประทุม นักทอง และนายวินัย หนูสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในสวนยางพาราและถนนสายชนบท บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ จ่าสิบเอก วีณัฐ ประดิษฐ์ธรรม ซึ่งได้รับบาดจากเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่จ่าสิบเอกวีณัฐ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ครอบครัวของ จ่าสิบเอก สมชาย แดงเงิน ที่เสียชีวิต ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกสมชาย อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด