ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน่วยงานราชการ และผู้แทน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา และอำเภอผักไห่ จำนวน 918 ชุด ด้วยทรงห่วงใยราษฎร ให้ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดอุทกภัยเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอเสนา, อำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาล

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพและกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา 2 ครัวเรือน ประกอบด้วย ครอบครัวนางสำรวย แต่งทรง ซึ่งปัจจุบัน บ้านมีสภาพทรุดโทรม และน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นบ้านชั้น 1 ส่วนครอบครัวนายฉลวย คงสาหร่าย น้ำได้ไหลเข้าท่วมทางเดินเข้าบ้าน ทำให้สัญจรลำบาก โดยอำเภอเสนา มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 40 - 80 เซนติเมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 701 ครัวเรือน 30 หมู่บ้าน 6 ตำบล 2 ชุมชน ได้แก่ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านแพน ตำบลรางจรเข้ และตำบลเสนา ปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง