เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 สิงหาคม 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 สิงหาคม 2565

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย