เช้านี้ที่หมอชิต

สปสช. สั่งโรงพยาบาลเอกชน คืนเงินค่ารักษาโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - สปสช. ตรวจสอบกรณีที่โรงพยาบาลเอกชน เรียกเก็บเงินค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วถูกเรียกเงิน หรือ เป็นผู้ป่วยในระบบ UCEP COVID ต้องคืนเงินให้ผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวถึงประเด็นที่คนไข้และญาติร้องเรียน ถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาโรคโควิด-19 ล่วงหน้า ว่า ขณะนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบโทรศัพท์ไปถึงผู้ป่วยทุกเคสที่เข้ารักษา เคยเป็นผู้ป่วยในระบบยูเซปโควิด-19 (UCEP Covid) เพื่อสอบถามว่าผู้ป่วยถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่ มีใบเสร็จรับเงินหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยขณะนี้โทรศัพท์ไปแล้วจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่ครบ ในส่วนที่ตรวจสอบแล้วราว 30% พบว่า 1 ใน 3 แสดงใบเสร็จได้ชัดเจน ตามหลักการแล้ว โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมไม่ได้ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ต้องการบริการพิเศษ

ก่อนหน้านี้ มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบการจ่ายตามกติกาของยูเซปโควิด ก็คือ ผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรงแล้วมารักษา จะได้รับการวินิจฉัย อีกทั้งเงินที่ สปสช. จ่ายให้โรงพยาบาลเอกชน เป็นค่ายา ค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว ต้องไม่มีการเรียกเก็บส่วนเกินจากผู้ป่วย สิ่งที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนคืนเงินให้กับผู้ป่วยโควิดที่เข้าระบบ ยูเซ็ป และ สปสช. ต้องเรียกเงินคืนจากโรงพยาบาลเอกชนด้วย ในส่วนที่จ่ายให้ไปก่อนหน้านี้ในการรักษาโควิด-19 ในภาวะฉุกเฉินวิกฤตมีกว่า 3,000 รายการ

ประชาชนยังร้องเรียนและส่งข้อมูลให้สายด่วน สปสช. 1330 ตรวจสอบได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้เงินคืน และถ้าโรงพยาบาลจ่ายคืนล่าช้าก็มีค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้ประชาชนด้วย ติดต่อ สายด่วน สปสช. 1330 หรือไลน์ @nhso หรือสายด่วน สบส. 1426