สนามข่าว 7 สี

จับเครือข่ายโกงเงินประกันโควิด-19

สนามข่าว 7 สี - ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยทิพย์ปลอมเอกสารไปทำเรื่องขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย จนเป็นที่มาให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียด จนพบว่ามีการทำความผิดเป็นขบวนการ ไปลงสนามข่าวนี้กับ คุณอภิเอก บัลลังก์โพธิ์

ตำรวจสอบสวนกลาง และ คปภ. ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดีฉัอฉลประกันภัย รวม 14 คน โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ เครือข่ายโกงเอาเงินสินไหมทดแทนประกันโควิด-19 จำนวน 11 คน และตัวแทนบริษัทประกันภัยที่ฉ้อโกงผู้ซื้อประกัน โดยไม่ส่งรายชื่อให้บริษัทประกันภัย จำนวน 3 คน

สำหรับกรณีแรก เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีกลุ่มคนทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ฉวยโอกาสใช้ช่องทางของขั้นตอนการรับเงินประกัน นำผลตรวจโควิดปลอม มายื่นเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ซึ่งพบความผิดปกติของผู้เอาประกันภัยจำนวนมาก ที่ส่วนใหญ่ประกันใกล้หมดอายุ มายื่นเรื่องเพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน จนต้องตรวจสอบย้อนหลัง และพบผู้เอาประกันที่กระทำผิด 18 คน สามารถจับกุมมาได้ 11 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการชักชวนจากกลุ่มคนที่มีข้อมูลขอผู้ทำประกันโควิด-19 ติดต่อไปว่า สามารถทำเรื่องให้ได้รับเงินสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนรายละ 50,000 บาทได้ โดยที่ไม่ต้องป่วยจริง แต่ขอส่วนแบ่งค่าดำเนินการเป็นเงิน 30,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่านอกจาก 18 คนนี้แล้ว ยังมีผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวอีกจำนวนมาก อาจถึงหลักพันคน นอกจากนี้ ตำรวจกำลังติดตามกลุ่มผู้ที่ชักชวนรับดำเนินการ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีที่ 2 เป็นการจับกุม ตัวแทนขายประกัน 3 คน ที่หลอกลวงเก็บเบี้ยประกันชีวิตแต่ไม่นำส่งบริษัท โดยผู้ที่เอาประกันไม่ทราบเรื่อง ทำให้ผู้เอาประกันไม่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ มีผู้เสียหายกว่า 10 ราย รวมมูลค่ากว่า 53 ล้านบาท

การฉ้อฉลประกันภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องป้องปราม เพราะจะส่งผลเสียแก่ประกันภัยในประเทศทั้งระบบ กระทบถึงการเข้าถึงประกันภัยของประชาชน หากปล่อยไว้จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย

ตำรวจสอบสวนกลาง และ คปภ. จึงได้ทำเอ็มโอยูร่วมกัน ในการประสานความร่วมมือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้เสียหายต่อไป