เช้านี้ที่หมอชิต

ฝ่ายค้านยื่นศาล รธน. ตีความวาระ 8 ปี นายกฯ บ่ายวันนี้

เช้านี้ที่หมอชิต - ใกล้ได้บทสรุปแล้ว สำหรับข้อถกเถียงเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าครบ 8 ปี ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ โดยฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันนี้

โดยยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ที่จะครบ 8 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรคท้าย ที่กำหนดว่า "นายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี ไม่ได้ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หลังพ้นจากตำแหน่ง" ซึ่งกรณีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ซึ่งจะครบ 8 ปี ในอีก 7 วันข้างหน้า โดยฝ่ายค้านยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้ พลเอก ประยุทธ์ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

สำหรับคดีเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่เข้าสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีทั้งหมด 3 กรณี เริ่มจากถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้อง จากนั้นถูกร้องเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีลักษณะต้องห้ามเป็นนายกรัฐมนตรี ก็รอดพ้นพงหนามอีก ปิดจบที่คำร้อง อยู่บ้านพักหลวงผิดกฎหมาย แต่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่มีความผิด เพราะได้รับข้อยกเว้นจากระเบียบของกองทัพบก เรียกว่าทั้ง 3 กรณี รอดทุกคดี รอดูคดีที่ 4 ปมนายกฯ 8 ปี ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดอย่างไร

ส่วนความคืบหน้าร่างกฎหมายเลือกตั้ง สูตรหาร 100 ที่รัฐสภาส่งไปให้ กกต. พิจารณานั้น ล่าสุด นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต. ทำหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่ติดใจเนื้อหาในร่างกฎหมายลูก

จากนี้รัฐสภาต้องส่งร่างกฎหมายไปให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ระหว่างรอ 5 วันนี้ สมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าชื่อกัน 1 ใน 10 ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ โดยพรรคเล็กอยู่ระหว่างการรวบรวม ซึ่งต้องใช้ทั้งหมด 73 รายชื่อ แต่ขณะนี้ยังได้รายชื่อไม่ครบ