7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : นวัตกรรมสู้โควิด-19 จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

7 สีช่วยชาวบ้าน - ไปชมนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากองค์ความรู้เรื่องงานวิจัยแสงซินโครตรอน พัฒนามาเป็นนวัตกรรมสู้โควิด 19 อย่างห้องแยกโรคความดันลบ และเครื่องผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ ติดตามจากรายงาน

เครื่องผลิตออกซิเจนความบริสุทธิ์สูง ผลงานการวิจัยของสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยที่อากาศจะถูกดูดเข้าไปในระบบ เพื่ออัดอากาศเข้าสู่กระบอกที่บรรจุเม็ด Zeolite ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่คัดแยกก๊าซไนโตรเจนออกจากออกซิเจน และปล่อยให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนที่มีขนาดเล็กกว่าผ่านไป ซึ่งมีกระบอกอยู่ในเครื่อง 2 กระบอกสลับกันทำงานทำให้ระบบสามารถผลิตออกซิเจนที่มีความต่อเนื่อง

ส่วนอีกหนึ่งผลงานคือ ห้องแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถแยกประกอบชิ้นส่วนได้ และมีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล ลดการแพร่เชื้อ ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ดัดแปลงตามพื้นที่ใช้งานได้ โดยที่ผ่านมาสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สร้างและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปแล้วกว่า 20 โรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมอื่นๆ ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนต่อยอดพัฒนามาจากเทคโนโลยีและงานวิจัยแสงซินโครตรอน ไม่จำกัดเฉพาะด้านเท่านั้น แต่สามารถขยายผลมาให้ทางการแพทย์ได้อีกด้วย ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในยามที่ทุกผ่านร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และสามารถนำมาใช้งานกับผู้ติดเชื้อได้จริง