ข่าวเด็ด 7 สี

ยื่น ป.ป.ช. สอบจริยธรรม สส. - สว. ทำรัฐสภาล่ม

ข่าวเด็ด 7 สี - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิด สส. และ สว. ที่ไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้รัฐสภาล่ม

โดยเห็นว่าการไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งสมาชิกรัฐสภาเหล่านี้ได้ค่าตอบแทนกว่า 120,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น การไม่ร่วมประชุม จึงทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณแผ่นดินไปจำนวนมหาศาล