ข่าวออนไลน์7HD

ด่วน!! ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดตกคำร้อง "ศรีสุวรรณ" วาระนายกฯ 8 ปี "พล.อ.ประยุทธ์" เหตุไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาส่งศาล รธน.

ด่วน!! ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดตกคำร้อง "ศรีสุวรรณ" วาระนายกฯ 8 ปี "พล.อ.ประยุทธ์" เหตุไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาส่งศาล รธน.
วันนี้ (18ส.ค.65) มีรายงานว่าในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเย็นวานนี้ (17ส.ค.65) ที่ประชุมมีมติให้ยุติเรื่องกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้พิจารณาและมีความเห็น ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หลังพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องดังกล่าว ไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่า บทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา23(1) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ให้ กกต.หรือ สส.จำนวน 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่น ที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 37(4) กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา โดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้อง