ข่าวออนไลน์7HD

นายกฯ จรดปากกาตั้ง “อนุชา บูรพชัยศรี” ควบตำแหน่งโฆษกรัฐบาล จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายกฯ จรดปากกาตั้ง “อนุชา บูรพชัยศรี” ควบตำแหน่งโฆษกรัฐบาล จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
วันนี้ (18 ส.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 204/ 2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 197/2562 เรื่อง หน้าที่ของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งมอบหมายให้ นายอนุชา บูรพชัยศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง