ข่าวออนไลน์7HD

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปซื้อขายฟอเร็กซ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปซื้อขายฟอเร็กซ์
ตั้งแต่ปี 2562  ในช่วงเกิดกระแสการโฆษณาผ่านเว็บไซต์และโซเซียลมีเดีย ชักชวนให้คนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Trade) ค่าเงิน (FOREX หรือ FX หรือ Foreign Exchange) โดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้ออกประกาศเตือนทันทีให้ระวังถูกหลอกลวงให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  โดยขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนดังกล่าวที่ผ่านมา การชักชวนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศตามที่โฆษณาแอบอ้างมักเป็นการหลอกลวงว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี  แต่ข้อเท็จจริงมีลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ ซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศจริง อีกทั้งการทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว มีความเสี่ยงและยังมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงถึงการทำ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินต่างประเทศไว้ด้วย โดยระบุว่า

1. ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศต้องทำกับผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th)
2. ปัจจุบันยังไม่เคยมีการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต หากผู้ใดให้บริการดังกล่าวในประเทศไทย จะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3. ธปท. ไม่อนุญาตให้โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FOREX) ในเว็บไซต์ต่างประเทศ การฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
4. บุคคลที่แนะนำหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง