เดินหน้าดึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ

View icon 48
วันที่ 27 ส.ค. 2565
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - อีกหนึ่งงานดี ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี กับงาน Thailand Smart City Expo 2022 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทย ส่งเสริมผู้ประกอบการและสตาร์ตอัปในการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของเมือง

ทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตในทุกมิติ ฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลกต่างมุ่งพัฒนาเมืองให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต และเสริมสร้างความปลอดภัยของพลเมือง ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญและเดินหน้าพัฒนาเมืองอัจฉริยะมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยปัจจัยที่ได้กล่าวมา ดีป้า จึงจับมือ เอ็น.ซี.ซี. เตรียมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอัจฉริยะ ที่รวบรวมสินค้าและเทคโนโลยีฯ มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้บริหารเมือง ผู้นำชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเลือกหาสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ดึงพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลกมาให้ความรู้และจุดประกายแนวคิดการพัฒนาเมือง โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด มีการจัดแสดงครอบคลุม 7 กลุ่มประเภทสินค้า รวมกว่า 300 บูธ ได้แก่ ระบบจัดการด้านพลังงาน ระบบบ้านและอาคารอัจฉริยะ ระบบโรงงานอุตสาหกรรมและร้านค้าปลีก ระบบด้านสุขภาพและโรงพยาบาล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่งและยานยนต์ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์