นวัตกรรมสร้างสุข : เครื่องเตือนไฟฟ้าดับ

View icon 104
วันที่ 31 ส.ค. 2565
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - นวัตกรรมสร้างสุขวันนี้ ไปชมเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับอัตโนมัติ ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าผิดปกติหรือขัดข้องไปยัง การไฟฟ้านครหลวง ทำให้การแก้ไขรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ติดตามจากรายงาน

ไลน์แจ้งเตือนเมื่อพบไฟฟ้าดับในพื้นที่ที่ถูกติดตั้งเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับอัตโนมัติไว้ตรวจสอบสถานะการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยเมื่อตรวจจับสัญญาณได้ว่าจุดนั้นมีไฟฟ้าดับหรือทำงานผิดปกติ ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณค่าสถานะ แรงดัน พิกัด serial No. ผ่าน MEA Server จากนั้นเมื่อรับค่าจากอุปกรณ์แล้วโปรแกรมจะประมวลผล และจะส่งข้อความแจ้งในไลน์กลุ่มงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทุก ๆ 5 นาที ทำให้การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. สามารถรู้ได้ว่าจุดไหนเกิดปัญหาขึ้น และสามารถส่งเจ้าหน้าที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายและผลกระทบร้ายแรงต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า

โดยเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับอัตโนมัติสามารถติดตั้งอุปกรณ์นี้ที่บ้าน ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ต้องอาศัยเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา สถานีสูบน้ำ โรงเรียน ธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงเสาไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ และสามารถใช้ได้กับแรงดันกระไฟฟ้า 220 โวล ทั้งระบบ Sing phase และ Three phase

ปัจจุบันเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับอัตโนมัติถูกติดตั้งหลายจุดนำร่องในพื้นที่นครหลวง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง หากไฟฟ้าดับอาจสร้างความเสียหายหรือผลกระทบอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการที่ กฟน. คิดค้นเครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าดับอัตโนมัติ ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ มั่นคง และปลอดภัยมากขึ้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่แม้จะไม่ซับซ้อน แต่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล