ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ช่วยปรับสมดุลร่างกาย

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กระแสการกินอาหารเพื่อสุขภาพมาแรง พอ ๆ กับการแชร์ข้อมูลผิด ๆ ล่าสุดมีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จะช่วยปรับสมดุลร่างกาย และช่วยให้ไม่ปวดเนื้อตัว หรือ กระดูก เรื่องนี้ตรวจสอบแล้วเป็นข้อมูลเท็จ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันมะพร้าว ตรา คุณพลอย COCONUT OIL DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (KHUNPLOY BRAND) ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการปรับสมดุลร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อย และปวดกระดูก ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือ รักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือ แชร์ข้อมูลต่อในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอ หรือ โทร 02-590-7000