ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : นายจ้างไม่นับวันลา หากน้ำท่วม ลูกจ้างหยุดได้ทันที

ห้องข่าวภาคเที่ยง - มีการแชร์ข้อความว่า กสร. ออกประกาศให้นายจ้างไม่นับวันลา หากฝนตกหนัก ระบายน้ำไม่ทัน เกิดน้ำท่วม ลูกจ้างสามารถหยุดได้ทันที ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน

ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นประกาศที่ออกมาในช่วงที่มีฝนตกหนักโดยสาเหตุมาจากพายุเตี้ยนหมู่ เคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยเมื่อ ปี พ.ศ. 2564 

โดยเป็นการขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา หรือ เป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือ คำสั่งของนายจ้าง ซึ่งนายจ้างจะให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้าง ไม่ใช่เป็นประกาศที่บังคับให้นายจ้างไม่นับวันลา กรณีลูกจ้างไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วม

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว สามารถติดตามข่าวสารจากกองสวัสดิการแรงงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทร 0 2660 2180 และ เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือ โทร 1546 หรือ 1506 กด 3