#ข่าวออนไลน์7HD

ดีเดย์ บขส. เปิดรับชำระค่าตั๋วโดยสาร ผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 5

ดีเดย์ บขส. เปิดรับชำระค่าตั๋วโดยสาร ผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 5
1 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บขส. ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าเดินทางและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 โดยภาครัฐสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายนางสาวสุจิตรา สุขะอาจิณ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร บขส. เป็นผู้ประสานงานและรับมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้รับชำระเงินในโครงการฯ จำนวน 137 เครื่อง จากตัวแทนธนาคารกรุงไทย และจะส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังสถานีเดินรถของ บขส. ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะชำระค่าโดยสารผ่านโครงการฯ สามารถแจ้งความประสงค์ กับพนักงานขายตั๋ว ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ได้โดยตรง

ส่วนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส. ได้ ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ที่ บขส. กำหนด