ข่าวออนไลน์7HD

พรเพชร ส่งหนังสือขอข้อมูล สตช. เรื่องการแต่งตั้งสิบตำรวจโทหญิง ประกอบการพิจารณาคำร้องสอบจริยธรรม สว.ธานี ปัดพบ-คุยส่วนตัว

พรเพชร ส่งหนังสือขอข้อมูล สตช. เรื่องการแต่งตั้งสิบตำรวจโทหญิง ประกอบการพิจารณาคำร้องสอบจริยธรรม สว.ธานี  ปัดพบ-คุยส่วนตัว
วันนี้ (2 ก.ย. 65) นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงเรื่องร้องเรียนของนายธานี อ่อนละเอียด สว. ว่าอยู่ในขั้นการพิจารณาของกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาแล้ว และได้มีการทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแต่งตั้ง สิบตำรวจโทหญิง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา แต่ขณะนี้ สตช. ยังไม่ได้ส่งข้อมูลมา

นายพรเพชร กล่าวว่า การทำงานของกรรมการจริยธรรม จะตรวจสอบว่าผู้ใดเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รวมถึงอยู่ในคณะกรรมการชุดใด ทั้งในส่วนของวุฒิสภา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ในสมัยสนช. มากกว่า สว. ทั้งนี้ยังได้กำชับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ขณะเดียวกันส่วนตัวไม่ได้มีการติดต่อหรือพบกับนายธานี

นายพรเพชร ยังชี้แจงตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการ ว่า จะมีที่ปรึกษาธรรมดาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งที่ปรึกษาธรรมดาจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์จะไม่ได้รับสิทธิเท่ากับที่ปรึกษา ซึ่งการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา แต่ที่ปรึกษาจะมีจำนวนจำกัดแล้วยังได้รับค่าตอบแทน