สนามข่าว 7 สี

กระทรวงแรงงาน ให้สิทธินายจ้าง-ลูกจ้าง รักษาโรคอุบัติใหม่

สนามข่าว 7 สี - โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้หลายคนกังวลอาการเจ็บป่วย กลัวการติดเชื้อ ซึ่งทางกระทรวงแรงงาน ให้ความมั่นใจ นายจ้างและลูกจ้าง จะไม่ถูกทอดทิ้ง สามารถใช้สิทธิรักษาได้จนหาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเปิดงานวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบ 32 ปี ระบุว่า ในภาวะการณ์ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ ทั้ง โควิด-19, ฝีดาษลิง รวมทั้งไข้หวัดมะเขือเทศ ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยที่หลายคนกังวลการติดเชื้อ 

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความมั่นใจกับแรงงานทุกคนว่า สถานการณ์โรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดพร้อมให้การดูแลทุกชีวิต นำเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิจนหายป่วย ขอให้แรงงานไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง ยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ตามปกติ โดยใช้เงินจากกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้มอบนโยบายปี 2566 ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับลูกจ้างและนายจ้าง โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพแรงงาน และป้องกันโรคเชิงรุก เช่น การปรับปรุงรายการตรวจสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้น, พัฒนาระบบสารสนเทศดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แรงงานเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกมากขึ้น