ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : กังขา 14 ปี ศูนย์กีฬาฯ ภาคตะวันออก ผลาญงบละลายแม่น้ำ

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ พาไปดูโครงการมหากาพย์ ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก ซึ่งชาวบ้านบอกว่า ผ่านพ้นมานานกว่า 14 ปีแล้ว แต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แถมปัจจุบันถูกปล่อยทิ้ง ไร้การบำรุงรักษา ติดตามและตรวจสอบเรื่องนี้ กับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

นี่เป็นสภาพของสนามฟุตบอลขนาด 20,000 ที่นั่ง ภายในศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งภาคประชาสังคม และโลกออนไลน์ กำลังวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมกับตั้งคำถามว่าเหตุใดที่นี่ จึงถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ในสภาพทรุดโทรม เต็มไปด้วยวัชพืชซึ่งโผล่ขึ้นมาบดบังปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ จนราวกับว่าเป็นโครงการที่ถูกสร้างทิ้ง ไม่เกิดประโยชน์

สนามฟุตบอลแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิดของคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในสมัยนั้น ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ตามมาตรฐานสากล จึงได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐจำนวนกว่า 774 ล้านบาท เมื่อปี 2551 หรือ 14 ปีที่แล้ว เพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน โดยโครงการได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 คือส่วนของโครงสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล งานปรับพื้นที่ภายในโครงการ และพื้นสนามฟุตบอล ใช้งบประมาณไป 89,550,000 บาท 

ส่วนระยะที่ 2 ทางเมืองพัทยา ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกองทัพภาคที่ 1 ให้เข้ามาเร่งดำเนินการก่อสร้าง หลังถูกผู้รับเหมาทิ้งงาน ใช้งบประมาณดำเนินการไป 537.3 ล้านบาท

ต่อมาในระยะที่ 3 ทางเมืองพัทยา ได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนตามระบบ E-Bidding เพื่อเข้ามาดำเนินการ โดยมีวงเงินงบประมาณ 398 ล้านบาท แต่ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังเจอผู้รับเหมาทิ้งงาน หลังเบิกจ่ายเงินไป 143.2 ล้านบาท และตอนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

ผลลัพธ์ 14 ปี กับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาภาคตะวันออก ที่ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่มีการใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 774 ล้านบาท ทำให้นายกเมืองพัทยา ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน ออกมาชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มอีกเพื่อสานต่อโครงการ ท่ามกลางข้อห่วงใยการใช้งบประมาณที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และทำให้เงินงบประมาณถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่า

เวลานี้ยังไม่มีหลักประกันว่าหากเติมงบสานต่อโครงการระยะที่ 3 ไปแล้ว โครงการจะแล้วเสร็จ ได้ใช้ประโยชน์เต็มประสิทธิจริงหรือไม่

เพราะหากพิจารณาจากแผนการออกแบบของโครงการ และแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งกีฬา หรือศูนย์กลางของ EEC อย่างเต็มรูปแบบ โครงการนี้ยังจะต้องมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกในขั้นตอนต่อไป ซึ่งขณะนี้ ได้มีการประมาณการค่าก่อสร้างไว้ไม่ต่ำกว่า 810 ล้านบาท