ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบ งบฯ 2 โครงการ กังขาเทศบาลนครตรัง

ข่าวภาคค่ำ - ชาวบ้านจังหวัดตรัง ร้องเรียนโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ถูกทิ้งร้าง และยังไม่มีทีท่าว่าจะดำเนินการสร้างต่อให้แล้วเสร็จ ขณะที่โครงการก่อสร้างใหม่ก็กำลังจะผุดขึ้นมาอีก ติดตามตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

เป็นเสียงสะท้อนของตัวแทนภาคประชาสังคม ที่ติดตามและขับเคลื่อนงานต้านทุจริต และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรัง หลังพบว่ามีหลายโครงการที่ก่อสร้างแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จนสุดท้ายถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ไม่มีการใช้งาน

เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ พื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตร ในเทศบาลนครตรังแห่งนี้ ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ใช้งบไปร้อยกว่าล้านบาท และมีแผนเติมเพิ่มอีกประมาณ 350 ล้านบาท เพื่อผลักดันให้ที่นี่กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันยังมีสภาพที่เต็มไปด้วยวัชพืชเลื้อยขึ้นปกคลุม ไม่มีทีท่าว่าจะถูกพลิกฟื้นให้กลับมาใช้ประโยชน์ แถมยังปรากฎภาพป้ายสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน

คอลัมน์หมายเลข 7 สอบถามรายละเอียดโครงการ ได้รับคำชี้แจงจากผู้บริหารเทศบาลนครตรัง บอกว่า โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่ดี โดยเทศบาลนครตรัง ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้เงินงบประมาณ จำนวน 43 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้างสวนสาธารณะ

ส่วนกรณีความคืบหน้า การสานต่อโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 350 ล้านบาท ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ระบุว่า อาจจำเป็นต้องกู้เงินมาดำเนินการต่อยอดโครงการให้แล้วเสร็จ คาดว่าจะเปิดใช้งานภายใน 2 ปี ข้างหน้า

การใช้งบประมาณของทั้ง 2 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนี้ ยังไม่มีหลักประกัน หรือสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจน ว่าเม็ดเงินที่กำลังจะถูกทุ่มลงมา จะสร้างประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ได้จริงหรือไม่ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และข้อกังขา ว่าโครงการเก่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่โครงการใหม่ก็มาจ่อคิวแล้ว