เช้านี้ที่หมอชิต

ตีตรงจุด : ขยายผลสอบ ปมเส้นสาย ส.ต.ท.หญิง กับ สว.

เช้านี้ที่หมอชิต - ตีตรงจุด วันนี้ พาท่านผู้ชมปักหมุดประเด็นเรื่องเส้นสายของสิบตำรวจโทหญิง ที่ตอนนี้มีช่องทางตรวจสอบ คือ คณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร และ ป.ป.ช. ล่าสุด มีการกางข้อมูลตำแหน่งในกรรมาธิการฯ สนช. และ สว. ของสิบตำรวจโทหญิง น่าสนใจทีเดียวเพราะมีช่วงเวลาทำหน้าที่ในกรรมาธิการฯ ทับซ้อนกับการช่วยราชการ กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และยังไปทัวร์ดูงานยุโรปด้วย

เราจะเรียงข้อมูลแรกด้วยเรื่องตำแหน่งในกรรมาธิการฯ ของสิบตำรวจโทหญิง ที่ทำทารุณกรรมทหารรับใช้หญิงกันก่อน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ต้องให้เครดิตกับ นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เพราะเป็นผู้ทำเรื่องขอไปยังเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ปรากฏได้ข้อมูลมาละเอียดยิบเลย

โดยพบว่าไม่เพียงเคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ ของ สนช. ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนและไม่ได้เบี้ยประชุม โดยสิบตำรวจโทหญิงเคยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ 2 ครั้ง และเคยร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานภายในประเทศ 2 ครั้ง และเดินทางไปประชุมทวิภาคีที่สหพันธรัฐรัสเซีย-สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-16 เมษายน 2561 ซึ่งการไปดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบุว่า ออกค่าใช้จ่ายเอง

ไม่เพียงมีตำแหน่งในกรรมาธิการกฎหมาย สนช. เท่านั้น ยังเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช. ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 - 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท

ส่วนในกรรมาธิการยุค สว. ก็เป็นทั้งนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ 4 ครั้ง โดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

นอกจากนี้ ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ตั้งแต่ 24 กันยายน 2562 - 22 สิงหาคม 2565 และเคยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ ที่จังหวัดระยอง ด้วย

จะเห็นว่า สิบตำรวจโทหญิง มีตำแหน่งอยู่ใน 4 กรรมาธิการฯ เป็น 2 กรรมาธิการฯ ยุค สนช. และอีกสองกรรมาธิการฯ ในยุค สว. ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงที่กรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร เตรียมเชิญ นายธานี อ่อนละเอียด สว. มาชี้แจง คือ ใน 4 กรรมาธิการฯ นี้ นายธานี เป็นกรรมาธิการอยู่ 3 ชุด จึงต้องการทราบข้อมูลว่ามีความเกี่ยวโยงในการจัดสรรตำแหน่งให้กับสิบตำรวจโทหญิงคนดังกล่าวด้วยหรือไม่

ที่น่าสนใจ คือ ห้วงเวลาที่สิบตำรวจโทหญิงมีตำแหน่งในกรรมาธิการฯ ทับซ้อนกับที่เธอปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ รวมถึงที่ไปช่วยราชการอยู่ กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ด้วย ทำให้มีคำถามว่า มีการขอตัวมาช่วยราชการอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะตำแหน่งเลขานุการประจำกรรมาธิการและนักวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเงินเดือน

ส่วนการตรวจสอบเรื่องเส้นสายของสิบตำรวจโทหญิงนั้น กรรมาธิการ ป.ป.ช. จะเชิญทหารรับใช้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อทารุณกรรม ทนายความ และ นายกัน จอมพลัง มาชี้แจงในวันที่ 15 กันยายน โดยจะมีการสอบถามทั้งประเด็นเข้ารับราชการทหารได้อย่างไร เหตุใดมีชื่อถูกขอตัวไปประจำกรรมาธิการ แต่ตัวไปรับใช้สิบตำรวจโทหญิง

ขณะที่ การตรวจสอบของคณะกรรมการจริยธรรม นายสมชาย แสวงการ สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา บอกจะไม่สอบย้อนหลังที่สิบตำรวจโทหญิงรับตำแน่งในกรรมาธิการยุค สนช. ด้วย โดยจะเรียกเอกสารจาก 5 หน่วยงาน มาพิจารณาพร้อมกับตรวจสอบ 5 ประเด็น ที่ นายธานี ชี้แจง รวมกับ 16 ประเด็น ของ นายวัชระ โดยมีกรอบดำเนินการ 60 วัน ส่วนประเด็นที่ระบุ ส.ต.ท.หญิง เคยไปต่างประเทศ ด้วยนั้น หากมีข้องสงสัยก็สามารถร้องสอบเพิ่มได้

ส่วนกรณีที่มี สส. ในคณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ให้ข่าวทำนองว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบของคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา ส่วนตัวมองว่า ไม่เกี่ยวกัน สภาใครสภามัน

ส่วนการจะเรียก นายธานี มาชี้แจงหรือไม่ กรรมาธิการมองว่า จะต้องทำเอกสารคำร้องส่งมอบให้ นายธานี ก่อน เพราะผู้ถูกร้องจะต้องรู้ว่าตัวเองถูกร้องเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทำเอกสารส่งไปให้ นายธานี ได้ทันตามกรอบกฎหมาย