เช้าข่าว 7 สี

เริ่มใช้ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ 1 ต.ค.นี้

เช้าข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรีต่อเวลามาตรการด้านพลังงาน หวังลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนยาวถึงสิ้นปี ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำก็ขยับเพิ่ม หลังราคาสินค้าปรับขึ้นไปรอล่วงหน้านานแล้ว

เริ่มใช้ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ 1 ต.ค.นี้
คณะรัฐมนตรี รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทั่วประเทศอยู่ที่ 328-354 บาทต่อวัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อให้ทันกับราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มไปแล้ว และกำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือนายจ้างเพิ่มเติม ด้วยการลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม โดยไม่ให้กระทบกับเงินกองทุนชราภาพ

ต่อเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ถึง 20 พ.ย.นี้
พร้อมขยายมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นที่คล้ายกัน ประมาณ 5 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ โดยรัฐบาลจะอุดหนุนราคาขายปลีกไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมัน คงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1 บาท 40 สตางค์ต่อลิตร เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อประชาชน

ลดราคาก๊าซหุงต้ม ช่วยผู้มีรายได้น้อย
นอกจากนี้ ยังต่ออายุมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์พลังงาน อาทิ ลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาท เพิ่มเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

รวมทั้งยังขยายมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ด้วย คาดว่าจะมีผู้ได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 21 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมกว่า 9,000 ล้านบาท