เกาะกระแสออนไลน์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนไม่สำเร็จทำอย่างไร? ตอนนี้ยังลงทะเบียนบัตรคนจนได้!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนไม่สำเร็จทำอย่างไร? ตอนนี้ยังลงทะเบียนบัตรคนจนได้!
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ขณะนี้หากยังต้องการลงทะเบียนสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

หากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วแต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" อาจเกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน หรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง

ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

สําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ รอบสําหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ตารางประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • รอบที่ 1. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 5 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 16 กันยายน 2565
  • รอบที่ 2. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 9 กันยายน 2565 - 15 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 23 กันยายน 2565
  • รอบที่ 3. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 16 กันยายน 2565 - 22 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 30 กันยายน 2565
  • รอบที่ 4. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 23 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 5. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 30 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 14 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 6. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 7 ตุลาคม 2565 - 13 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 21 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 7. ช่วงเวลาที่ลงทะเบียน 14 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 28 ตุลาคม 2565
  • รอบที่ 8. (รอบสําหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น) 20 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่ประกาศผลการลงทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2565

632140dede64e0.32220866.png

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง