เกาะกระแสออนไลน์

ลงทะเบียนแก้หนี้ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่อนไม่ไหว เริ่ม 26 ก.ย.นี้

ลงทะเบียนแก้หนี้ มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่อนไม่ไหว เริ่ม 26 ก.ย.นี้
ผ่อนไม่ไหว จ่ายหนี้ไม่ไหว ค้างชำระหนี้...มาแล้วโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ โดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กับ "มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน" โครงการซึ่งจะเป็นการเปิดช่องทางการไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ มีสถาบันการเงินทั้งธนาคารและนอนแบงก์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เข้าร่วม 56 แห่ง ครอบคลุมสินเชื่อ ทั้งที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ จำนำทะเบียน

63218c4560c337.83357881.jpg

โดยมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะแรก ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-30 พ.ย. 2565 เป็นการไกล่เกลี่ยหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail : fcc@bot.or.th

ระยะที่ 2 จะเป็นการสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ระหว่างเดือน พ.ย. 2565-ม.ค. 2566 ซึ่งจะมีทั้งการเจรจาแก้ปัญหาหนี้เดิม ให้คำปรึกษาเสริมทักษะด้านการเงิน และให้สินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จำเป็น ส่วนวัน เวลา สถานที่ที่จะจัดงาน ธปท. และกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับเงื่อนไขโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีดังนี้

ลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้
-ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ รายได้ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบ ของโควิด 19 และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

เจ้าหนี้ที่เข้าร่วม
-ผู้ให้บริการทางการเงินภาครัฐ (SFIs) และเอกชน กว่า 50 แห่ง* (*สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารพาณิชย์ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ จำนำทะเบียน นาโนไฟแนนซ์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์)

ประเภทหนี้ที่เข้าร่วม
-หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
-เช่าซื้อรถ จำนำทะเบียนรถ
-นาโนไฟแนนซ์
-หนี้ที่โอนไป บบส.
-สินเชื่อของ SFls

เงื่อนไขการแก้หนี้
-ขึ้นกับสถานะหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

ทั้งนี้ลูกหนี้ควรตรวจสอบภาระหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองเพื่อประกอบการพิจารณาเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ตนสามารถปฏิบัติได้จริงตลอดสัญญา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง