เกาะกระแสออนไลน์

บัตรคนจน 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังย้ำ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

บัตรคนจน 2565 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังย้ำ! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ซึ่ง ล่าสุดนายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ว่า มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 8,036,357 ราย ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,020,467 ราย

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน รับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ดังนี้
  1. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  2. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
  3. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ
  4. สังกัดกรมบัญชีกลาง
  5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
  6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
  7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา
ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ การลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้น ที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำว่า การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ประชาชนที่สนใจ มีคุณสมบัติตามที่โครงการฯกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ” ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ผู้ลงทะเบียนจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
63219183099ff7.90297903.JPG


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง