สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : สำรวจเขื่อนเจ้าพระยา ปราการด่านแรกรับมวลน้ำเหนือ

สนามข่าว 7 สี - สถานการณ์น้ำเหนือยังคงน่าเป็นห่วง เพราะหลายพื้นที่ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง มวลน้ำยังคงไหลลงสู่ตอนกลางของประเทศ ซึ่ง "เขื่อนเจ้าพระยา" เป็นจุดหลักในการรับมือน้ำเหนือ ซึ่งขณะนี้น้ำก็ยังคงมีปริมาณมาก ที่อาจจะไหลมาท่วมภาคกลางตอนล่างได้ ลงสนามข่าวกับคุณธนโชติ อินต๊ะวิชา

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ถือเป็นเขื่อนทดน้ำหลักของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุมการไหลของน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน ก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่รอบเมืองหลวง เรียกว่าเป็นปราการด่านแรกในการรองรับและจัดการน้ำ

จากการสำรวจ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเขื่อนก็ได้ควบคุมระดับการปล่อยน้ำให้ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้ว

และข้อมูลจากกรมชลประทานชี้ให้เห็นพื้นที่ที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่ง ซึ่งจะแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงของการระบายน้ำตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไปจนถึงสูงกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้ว และพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจะต้องรับน้ำก่อนเป็นที่แรก ส่วนการเพิ่มหรือลดการระบายน้ำ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อน และน้ำฝนที่ตกลงมา ที่จะเป็นตัวชี้วัดทิศทางของการจัดการน้ำ

แต่ท้ายที่สุดแล้ว พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ และคลองสาขาต่าง ๆ ที่แยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ก็จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งโดยปฏิเสธไม่ได้ บ้านเรือนของชาวบ้านก็ยากจะหลีกเลี่ยงมวลน้ำที่เป็นแขกขาประจำ แวะเวียนมาในทุก ๆ ปี

อย่าง นางกลอยใจ สัมฤทธิ์ดี อายุ 53 ปี อาศัยอยู่ในชุมชนสวนลำไย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มานานกว่า 37 ปี เธอบอกว่า น้ำท่วมเป็นประจำจนชินชา แต่ก็ต้องทำใจเพราะบ้านอยู่ติดริมแม่น้ำ แต่รอบนี้สังเกตว่าน้ำมาไวกว่าปกติ และเพิ่มสูงขึ้นตลอดในทุกชั่วโมง

สำหรับที่พึ่งสุดท้าย นั่นก็คือ วัดสวนลำไย ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน และเป็นพื้นที่สูง น้ำไม่ท่วม สามารถรองรับชาวบ้านได้ทั้งหมู่บ้าน ขณะนี้มีการจัดเตรียมพื้นที่บริเวณโรงลิเกภายในวัด รวมไปถึงศาลาวัดบางส่วน เพื่อจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้ชาวบ้านได้พึ่งพิงจากฝันร้ายที่แทบจะไม่มีทางออก