เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังเปิดให้เช็กพรุ่งนี้! สถานะสมบูรณ์รอประกาศผลม.ค.ปีหน้า

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังเปิดให้เช็กพรุ่งนี้! สถานะสมบูรณ์รอประกาศผลม.ค.ปีหน้า
กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ด้วยตนเองได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.thากไม่สะดวกตรวจสอบผ่านออนไลน์ สามารถติดต่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566

กระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง  กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถ ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้
6322990952b068.86743809.JPG


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง