ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : กมธ.ป.ป.ช.สอบขบวนการลอบตัดไม้ยางนา เอี่ยว จนท.รัฐ ?

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ลงพื้นที่ติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้ยางนาในที่สาธารณะประโยชน์ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีข้อพิรุธสงสัยว่าเบื้องหลังของขบวนการนี้ อาจมีเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้นำชุมชนเกี่ยวข้องด้วย คุณสุธาทิพย์ ผาสุข มีรายงาน

ตอต้นไม้ยางนาขนาดใหญ่จำนวนมากกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่โฉนดของชาวบ้าน และตามริมห้วย ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ในตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ คือร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สถานที่แห่งนี้ มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตามการร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่จริง 

ความน่าสนใจที่ต้องติดตามนอกเหนือจากการแจ้งว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้ในที่สาธารณประโยชน์เเละเเปรรูปไม้ยางนายักษ์ส่งขายให้กับนายหน้า คือรายละเอียดข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ที่แจ้งต่อกรรมธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างถึงเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้นำในท้องถิ่น ซึ่งสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้อง และอยู่เบื้องหลังกลุ่มขบวนการตัดไม้เหล่านี้

กำนันท่านหนึ่ง แสดงความบริสุทธิ์ใจ ระหว่างที่คอลัมน์หมายเลข 7 และกรรมมาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบ ชี้แจงการเซ็นลงนามรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินของชาวบ้าน หลังกฎหมาย พระราชบัญญัติป่าไม้ มาตรา 7 ปลดล็อกให้สามารถตัดไม้ยางนา ซึ่งเคยอยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามประเภท ก. เเละนำออกหรือเคลื่อนย้าย และทำการซื้อขายได้ หากว่าอยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 

การตรวจสอบที่ไม่ครบกระบวนการในใบขนย้าย ซึ่งไม่ระบุรายละเอียด จำนวน ขนาดที่มา รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นหลายอย่าง แต่ปรากฏลายเซ็นรับรอง ในมุมมองของ กรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร เห็นว่า อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ และไม่เข้าใจในหลักการ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้ามากำกับดูแลและควบคุม ขณะเดียวกันก็เชื่อว่า ข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ ชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากล

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง พบว่า ในพื้นที่นี้ได้มีหลายหน่วยงานลงมาตรวจสอบ แต่ยังไม่สามารถจับกุม หรือสาวไปถึงกลุ่มนายทุน และผู้ที่อยู่เบื้องลึก ของขบวนการนี้ได้ ขณะที่ชาวบ้าน ซึ่งออกมาร้องเรียนให้เร่งตรวจสอบ ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงเพราะถูกข่มขู่ บางรายถึงขั้นถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อต่อสู้จำนวนไม่น้อย