เรื่องมันเป็นแบบนี้

ใบเตย - ดีเจแมน ดอดเข้าพบตำรวจก่อนเวลานัด

เรื่องมันเป็นแบบนี้

- ใบเตย - ดีเจแมน ดอดเข้าพบตำรวจก่อนเวลานัด