เจาะประเด็นข่าว 7HD

ลุ่มเจ้าพระยา น้ำท่วมเพิ่มหลายพื้นที่

เจาะประเด็นข่าว 7HD - การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ยังคงส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้น ระดับน้ำวันนี้เพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึงหลังคาแล้ว ชาวบ้านขอให้ กรมชลประทาน ผันน้ำลงทุ่งบรรเทาความเดือดร้อน

เขื่อนเจ้าพระยา ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนฯ ในอัตรา 1,948 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ทำให้ระดับน้ำที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ต่ำกว่าตลิ่ง 2.01 เมตร แต่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลบริเวณผ่านหน้าวัดไชยวัฒนาราม และวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้สูงกว่าตลิ่งเฉลี่ย 50-60 เซนติเมตร และส่งผลให้แม่น้ำสาขาต่าง ๆ ที่ไหลลงพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำในอำเภอผักไห่ เสนา และบางบาล ระดับน้ำที่เข้าท่วมบ้านอยู่แล้วเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ชาวบ้านต้องยกพื้นให้สูงอีก ยิ่งทำให้การกินการอยู่ลำบากมากขึ้น บางหลังยกพื้นจนใกล้ถึงหลังคาบ้านแล้ว

วันพรุ่งนี้ ชาวบ้านในหลายตำบลของอำเภอผักไห่ นัดรวมตัวกันที่ประตูน้ำบางแก้ว ทวงถามสัญญาจากชลประทานที่รับปากว่า จะเปิดประตูระบายน้ำให้สูงขึ้นจากเดิม 40 เซนติเมตร เป็น 60 เซนติเมตร เพื่อผันน้ำลงทุ่งแก้มลิง แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทำตามสัญญา

แม่น้ำน้อย เอ่อล้น ท่วมเพิ่มอีก 1 อำเภอ จ.อ่างทอง
แม่น้ำน้อยและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำริมคลองโผงเผง ของอำเภอเมือง ป่าโมก และวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ความสูงกว่า 1 เมตร และกำลังขยายพื้นที่เข้าท่วมตำบลชัยฤทธิ์ และจรเข้ร้อง อำเภอไชโย เพิ่มอีก 1 อำเภอ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับรายงานพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว คือ บ้านหมู่ 1-7 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จำนวน 213 หลังคาเรือน ตำบลบางจัก ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ 469 หลังคาเรือน ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง 6 หลังคาเรือน และ ตำบลชัยฤทธิ์ ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย ซึ่งเป็นอำเภอล่าสุด ที่ถูกน้ำท่วม อีก 13 หลังคาเรือน

ประกาศ ชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีน ขนของย้าย
แม่น้ำท่าจีน ที่รับมวลน้ำมาจากแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง เริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก เอ่อล้นพื้นที่ริมตลิ่งของอำเภอเมือง บางปลาม้า และสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แม้ระดับน้ำที่ท่วมขังจะอยู่ที่ 10-15 เซนติเมตร แต่ชาวบ้านก็เริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นบนบ้านกันแล้ว ส่วนทางจังหวัดฯ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาเร่งการเก็บเกี่ยวข้าว ก่อนที่จะมีการระบายน้ำลงทุ่งในเร็ว ๆ นี้

ไร่สวนเสียหาย แต่เกษตรกรไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา จ.ตาก
สถานการณ์น้ำทางภาคเหนือ ปริมาณฝนลดลงและเขื่อนหลักหลายแห่งลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนฯ ทำให้น้ำที่ท่วมขังหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะสวนผลไม้ส่งออก ทั้งฝรั่งแดง กล้วย และ ข้าวโพด พื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก แต่เกษตรกรเหล่านี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาในขณะนี้ เพราะตามหลักเกณฑ์นั้นจะต้องได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง หรือต้นไม้ตาย เท่านั้น

เชื่อนกิวลม จ.ลำปาง
ปัจจุบัน เขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง มีน้ำสะสมร้อยละ 92 ของความจุ ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและการระบายลงแม่น้ำวัง เพื่อไหลลงเขื่อนกิ่วลมเพิ่มขึ้นตาม แม้ตอนนี้จะลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนฯ เหลือแค่ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากปริมาณฝนลดลง แต่มีการเตือนอย่าเพิ่งวางใจ ขอให้พื้นที่ท้ายน้ำอย่างจังหวัดตาก ยังต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด