เช้านี้ที่หมอชิต

PEA ร่วมสนับสนุนกรมชลประทาน ติดตั้งหม้อแปลง 2000 เควีเอ เร่งระบายน้ำคลองรังสิต

เช้านี้ที่หมอชิต - ปัญหาน้ำท่วมเขตจังหวัดปทุมธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมสนับสนุนกรมชลประทานติดตั้งหม้อแปลง 2000 เควีเอ เร่งระบายน้ำคลองรังสิต

ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2 นำทีมโดย นายธนา เหมือนทอง รองผู้จัดการ ลงพื้นที่เร่งดำเนินการปักเสา เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 2000 เควีเอ สำหรับใช้ขับเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 ตัว ของกรมชลประทาน เพื่อระบายน้ำในคลองรังสิตออก-แม่น้ำเจ้าพระยา รับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน