เงินเข้าวันนี้ 19 กันยายน 2565 รัฐบาลเติมเงินพิเศษผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีแล้ว

เงินเข้าวันนี้ 19 กันยายน 2565 รัฐบาลเติมเงินพิเศษผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีแล้ว

View icon 1.8K
วันที่ 19 ก.ย. 2565
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เงินเข้าวันนี้ 19 กันยายน 2565 รัฐบาลเติมเงินพิเศษผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีแล้ว โดยรัฐบาลเติมเงินพิเศษ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ได้รับเงินพิเศษโอนเข้าบัญชี วันที่ 19 กันยายน 2565 ตามอัตราอายุดังนี้

อายุ 60-69 ปี ได้เพิ่ม 100 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้เพิ่ม 150 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้เพิ่ม 200 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้เพิ่ม 250 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เงินเข้า 3 กลุ่ม! เดือนกันยายน 2565 ตรวจสอบได้ที่นี่ เงินช่วยเหลือผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็ก เงินผู้สูงอายุ

อบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์