เกาะกระแสออนไลน์

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ ทำอย่างไร

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สถานะไม่สมบูรณ์ ทำอย่างไร
ผู้ที่ต้องการเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ส่วนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 7 หน่วยงานที่รับลงทะเบียน  ดังนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกรุงไทย , สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ , สังกัดกรมบัญชีกลาง , ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต , ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว เมื่อทำการตรวจสอบ พบว่า  “สถานะไม่สมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายใน 3 พฤศจิกายน 2565 นี้ 

โดยกระทรวงการคลัง รายงานผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 เริ่มตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองที่แสดง สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ รวม 4,282,429 ราย จากทั้งหมด 5,246,699 ราย  โดยผู้ที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลในเดือนมกราคม 2566

ส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า “สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” 964,270 ราย ที่พบข้อความว่า” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง เพราะสาเหตุ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง 
8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตและมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มี “สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” จากกรณีอื่น ๆ ที่เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง โดยผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้ แต่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้
63280aa9acdd10.26067190.jpg

ขอบคุณข้อมูลจาก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล