ข่าวออนไลน์7HD

กบน. ตรึงราคาขายปลีกดีเซลที่ 34.94 บาท/ลิตร ยันไม่ปล่อยลอยตัว

กบน. ตรึงราคาขายปลีกดีเซลที่ 34.94 บาท/ลิตร ยันไม่ปล่อยลอยตัว
วันนี้ (19 ก.ย. 65)  นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)  ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน. วันนี้ มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลง แต่ยังคงมีความผันผวน จึงต้องมีการพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ต่อไป และจะไม่มีการลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลอย่างแน่นอน
         
สำหรับการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเงินเข้าในกลุ่มน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายรับสุทธิประมาณวันละ 99.37 ล้านบาท แบ่งเป็น รายรับประเภทน้ำมัน ประมาณวันละ 125.03 ล้านบาท และมีรายจ่ายประเภทก๊าซ LPG ประมาณวันละ 25.66 ล้านบาท
         
ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 18 ก.ย. 65 ติดลบ 124,348 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญขีน้ำมัน ติดลบ 83,002 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,346 และเงินเรี่ยไร 1,000 ล้านบาท