ข่าวออนไลน์7HD

4 เดือน ไทยพบผู้ป่วย 8 คน สธ.ลดระดับศูนย์เฝ้าระวัง “ฝีดาษลิง”

4 เดือน ไทยพบผู้ป่วย 8 คน สธ.ลดระดับศูนย์เฝ้าระวัง “ฝีดาษลิง”
วันนี้ (19 ก.ย.65) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า จากการติดตามเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร สถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน จากที่เคยสูงสุดช่วงเดือนส.ค.ประมาณ 1 พันคนต่อวัน ขณะนี้เหลือเฉลี่ย 580 คนต่อวัน สำหรับประเทศไทยในระยะเวลา 4 เดือน พบผู้ป่วยฝีดาษวานร รวม 8 คน หรือเฉลี่ยเดือนละ 2 คน ส่วนใหญ่มีประวัติเปลี่ยนคู่นอนหลายคน โดย 3 ใน 7 คน มีประวัติแสดงอาการก่อนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ปัจจัยการติดต่อหลักคือ การสัมผัสใกล้ชิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังไม่พบการแพร่เชื้อต่อแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้น ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขวันนี้ จึงเสนอปรับลดระดับศูนย์ EOC โรคฝีดาษวานร จากระดับกระทรวงกลับมาเป็นระดับกรม

“แม้จะลดระดับศูนย์ EOC มาเป็นระดับกรม แต่โรคฝีดาษวานรยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้น เมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยยังต้องรายงานและมีการสอบสวนโรค ซึ่งจากการวิเคราะห์จำนวนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า มีผู้ป่วยที่ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่ไม่ได้มีการรายงานการสอบสวนโรคมาที่กรมควบคุมโรค จึงขอให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ รายงานกรณีพบผู้ป่วยสงสัยฝีดาษวานร เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการติดตามสถานการณ์โรคต่อไป” นพ.โอภาสกล่าว