เช้านี้ที่หมอชิต

ประกาศเป็นทางการแล้ว เริ่ม 1 ต.ค.นี้ ขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

เช้านี้ที่หมอชิต - ข่าวดีอย่างเป็นทางการ ราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอัตราใหม่แล้ว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เป็นประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 11 กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน และกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันแตกต่างกันแต่ละพื้นที่ เริ่มจากค่าจ้างสูงสุด 354 บาทต่อวันในจังหวัดชลบุรี ภูเก็ต ระยอง, 353 บาทต่อวัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, 345 บาทในจังหวัดฉะเชิงเทรา, 343 บาทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนอัตรา 340 บาทมีอยู่ 17 จังหวัด อาทิ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี, ส่วน 338 บาท มี 6 จังหวัด อย่างกาฬสินธุ์ จันทบุรี มุกดาหาร สมุทรสงคราม, อัตรา 335 บาท มีอยู่ 19 จังหวัด อาทิ กาญจนบุรี นครสวรรค์ บุรีรัมย์ พะเยา ประจวบคีรีขันธุ์ พัทลุง พิษณุโลก, อัตรา 332 บาท มี 22 จังหวัด อาทิ เชียงราย กำแพงเพชร ชุมพร ตรัง อำนาจเจริญ สิงห์บุรี, ส่วนจังหวัดที่อัตราค่าจ้างต่ำสุดอยู่ที่ 328 บาทต่อวัน มีอยู่ที่นราธิวาส น่าน ปัตตานี ยะลา และอุดรธานี

ทั้งนี้ยังกำหนดคำว่า "วัน" หมายถึงเวลาทำงานปกติของลูกจ้าง โดย 7 ชั่วโมง สำหรับงานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง และ 8 ชั่วโมง สำหรับงานอื่น ๆ พร้อมกันนี้ยังห้ามนายจ้างจ่ายเงินลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการค่าจ้าง