สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : พล.อ.ประวิตร ลุยกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

สนามข่าว 7 สี - รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พบนักธุรกิจ ประชาชน เร่งผลักดันเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว และลงพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย มวลชนรอต้อนรับตะโกนเชียร์เป็นนายกฯ ลงสนามข่าวนี้กับคุณเตชะวัฒน์ สุขรักษ์

เสียงเชียร์ของชาวจังหวัดนราธิวาส ให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่างลงพื้นที่ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. และพบมวลชนกว่า 2,000 คน ที่มาต้อนรับหน้าด่านพรมแดนสุไหงโกลก เป็นสีสันการเมือง เจ้าตัวถึงกับอมยิ้มรับ พร้อมถ่ายรูปกับประชาชนใกล้ชิด

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลให้ ศอ.บต. นำมติ กพต. ไปขับเคลื่อนทุกด้าน อาทิ ฟื้นฟู บูรณะวัด โบราณสถาน ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา จัดตั้งศูนย์ภาษานานาชาติรองรับการประกอบอาชีพ ที่สำคัญ กพต. อนุมัติหลักการ 11 โครงการ เพิ่มเติม ที่ ศอ.บต. เสนอในการพัฒนาพื้นที่นราธิวาส เช่น ยกระดับสนามบินนราธิวาส เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ และโครงการจัดทำแผนฟื้นฟู ป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนราธิวาส 

การผลักดันโครงการสำคัญ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ เช่น เลี้ยงโค และแก้ไขปัญหาสุขภาวะ ก็เดินหน้า ส่วนภาพรวมการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ปี 2564 5 ด่านหลักเติบโตกว่า 627,000 ล้านบาท ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา แต่ละพื้นที่ต่างกันตามศักยภาพแต่ละแห่ง 

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร ตรวจจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโกลก แห่งที่ 2 ที่มีความคืบหน้า มาเลเซียเป็นฝ่ายออกแบบ คาดไม่เกิน 2 เดือน วางศิลาฤกษ์ได้ ส่วนสะพานแห่งที่ 1 ไม่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างมานาน บางจุดก็ชำรุด

แต่ด่านพรมแดนตากใบ อดีตเป็นแหล่งการค้าชายแดนสำคัญ แต่ละวันเนืองแน่นด้วยนักท่องเที่ยว ปัจจุบันซบเซา ร้านค้าปิดตัว พ่อค้าแม่ค้า อยากให้รัฐผ่อนปรนให้ใช้เรือข้ามไปมาหากันได้เหมือนเดิม เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ 

พรมแดนตากใบ ไทยผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานนานแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เพราะมาเลเซียยังไม่ตอบรับ