7 สีช่วยชาวบ้าน

ติดดาวความดี : จิตอาสามอบชุดนักเรียน จ.สตูล

7 สีช่วยชาวบ้าน - จิตอาสามอบชุดนักเรียน ให้น้อง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์มานิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ติดตามใน ติดดาวความดี

เพื่อความเท่าเทียม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ซึ่งอาศัยในพื้นที่บ้านควนดินดำ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีสมาชิกอยู่ 40 คน ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสา เดินทางมอบชุดนักเรียน เสื้อพร้อมปักชื่อนามสกุล และมีกางเกง กระโปรง รองเท้านักเรียน กระเป๋าเป้สำหรับใส่หนังสือ เพื่อไปเรียนหนังสือ ที่โรงเรียนบ้านป่าพน น้อง ๆ สมัครใจเข้าเรียนกับเพื่อน ๆ ในเมือง มีจำนวน 8 คน เป็นนักเรียนชาย 5 คน หญิง 3 คน อายุระหว่าง 6 - 20 ปี

น้อง ๆ เข้ามารับชุดนักเรียนด้วยความตื่นเต้น ดีใจ พากันลองใส่ชุดนักเรียนใหม่ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักเรียน ไปเรียนหนังสือกับเพื่อน ๆ ซึ่งเบื้องต้น น้อง ๆ จะต้องเข้าเรียนเพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อน บางครั้งก็จะมีครูจิตอาสา แวะเวียนมาสอนการเขียน พยัญชนะไทย และวิชาอื่น ๆ แต่จะไม่ได้ขึ้นมาเป็นประจำ ด้วยสภาพเส้นทางไกล

แม้เส้นทางไปโรงเรียนของนักเรียนทั้ง 8 คน จะห่างไกล แต่ไม่ต้องห่วง จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคอยรับส่ง จากตีนเขาไปที่โรงเรียน ต้องขอติดความดีให้เลย