ห้องข่าวภาคเที่ยง

ภาคอีสาน ฝนตกหนัก น้ำป่าหลาก อพยพชาวบ้าน

สถานการณ์น้ำของไทยเรา ยังอาการหนักเกือบทั่วทุกภาค ลุ่มน้ำหลักเกือบทุกสายเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนริมตลิ่ง บางพื้นที่อพยพครอบครัวออกมาเกือบเดือนแล้ว

ฝนที่ตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็น ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรัก ที่กั้นพรมแดนไทย-กัมพูชา หลากเข้าท่วมบ้าน กว่า 100 หลังคาเรือนในตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านต้องโทรไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

ช่วงเช้าที่ผ่านมาลำสะแทดเจอมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนหลากลงมา ทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและโรงเรียนบุ่งเบา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางโรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนตลอดสัปดาห์นี้ และให้ครู นักการภารโรง ช่วยกันขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนขึ้นที่สูง สถานการณ์ลุ่มน้ำ โขง ชี มูล ขณะนี้ อยู่ในสถานะธงแดง นอกจากจะมีปริมาณน้ำฝนมาก เขื่อนใหญ่หลายแห่งยังต้องพร่องน้ำเพื่อรักษาระดับ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ต้องระบายน้ำวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้ภาพรวมแต่ละพื้นที่ แม่น้ำสายหลักและคลองสาขาต่าง ๆ ที่เอ่อทะลักเข้าท่วม น้ำยังไม่ยอมลด

ชาวบ้านลุ่มเจ้าพระยา ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ชลประทาน กักน้ำ จ.อ่างทอง
ลุ่มเจ้าพระยา ที่ขณะนี้ พื้นที่ท้ายน้ำและนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบกันไปแล้ว แต่ชาวบ้านตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง ที่อยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว และกำลังจะถูกน้ำทะลักเข้าท่วม ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพราะไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำให้ไหลลงคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้น้ำเริ่มทะลักตามท่อในหมู่บ้านแล้ว จึงอยากขอคำอธิบาย

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท วันนี้ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนฯ เท่ากับเมื่อวาน คือ 1,989 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

กรมชลประทาน พร้อมรับมือน้ำเหนือ น้ำหลาก ไม่ให้กระทบพื้นที่ลุ่มภาคกลาง
ขณะที่นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การบริหารจัดการน้ำในลุ่มภาคกลาง ได้ผันน้ำเข้าฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ก็ผันน้ำไปแม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต จนขณะนี้น้ำลดลงมากแล้ว

ส่วนน้ำเหนือ ที่ผ่านประตูพระนารายน์ เข้าคลองระพีพัฒน์ อยู่ที่ 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่ออุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน์ เช่นเดียวกับการผันไปฝั่งตะวันตก ผ่านประตูพลเทพ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถือว่าน้อยมาก

ส่วนการรับมือน้ำหลาก โดยเฉพาะประตูระบายน้ำและพนังกั้น ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือ เก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งให้มากที่สุด เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบระบบชลประทาน และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด